Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Landbruk

Landbruk


Landbruk og landbruksrelaterte næringer er bærebjelker for nord-trøndersk sysselsetting og bosetting.

Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å støtte og utvikle landbruket og dets betydning i fylket.

Gjennom endringer i forvaltningslovgivningen er fylkeskommunene fra 2010 gitt delvis utvidede oppgaver og delvis nye oppgaver knyttet til politisk vektlegging av landbruk generelt, til jordvern og arealforvaltning og til kompetanse, rekruttering og likestilling i næringen.

Gjennom disse oppgaver styrkes fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør og fylkeskommunene gis et tydelig medansvar for gjennomføring av gjeldende landbrukspolitikk med bruk av egne ressurser og samhandling med andre regionale aktører.

For søknad om RLK, les mer her.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no