Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Kulturnæringer

Kulturnæringer


Tonje H Sørli

Kontaktperson

Navn:Dillan, Birgitte
Tlf:74115159
Mail:birgitte.dillan@ntfk.no
Tittel:Rådgiver

Langt flere skal kunne leve av kultur i Trøndelag de neste sju årene

 

I arbeidet med å utvikle regionens attraktivitet står kulturen sentralt.

I den sammenheng er det viktig å legge til rette for kulturvirksomhet og for at kulturvirksomheten i større grad sees i et næringsperspektiv.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune vil øke satsinga på kulturbasert næringsutvikling og legge til rette for nye kreative næringer

For å konkretisere satsingen på kulturnæring er det i samarbeid med Sør-Trøndelag  fylkeskommune, Trondheim kommune og Innovasjon Norge utarbeidet en felles strategiplan for kulturnæringer for perioden 2009-2016.

Strategien identifiserer åtte temaområder med tilhørende kulturnæringsmiljøer i Trøndelag som har komparative fortrinn og evne til å vokse og produsere for lønnsomme markeder:

1.Musikk
2.Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk
3.Teater
4.Film
5.Samisk kulturnæring
6.Kulturarv
7.Arkitektur og design
8.Festivaler og idrettsarrangement

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no