Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur og idrett > Tilskudd

Tilskudd


Kulturavdelinga i Nord-Trøndelag fylkeskommune fordeler tilskudd til regionale kulturtiltak gjennom egne og statlige tilskuddsordinger:

Kulturaktivitet i regi av de frivillige regionale organisasjonene (1. mars):

Felles informasjon og søknadsskjema for ordninger for:
- funksjonshemmede
- eldre
- samisk kultur
- bildende kunst/kunsthåndverk
- friluftsorganisasjoner og skyttersamlag
- historielag og kulturvernorganisasjoner

Festivaler og spel (15. nov)

- tilskudd til regionale festivaler og spel

Idrettsformål

- arrangements- og prosjekttilskudd
- spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (inkl. friluftsliv) (KD - Kulturdepartementet)

Andre kulturtiltak

- barne- og ungdomsformål
- musikkformål 15. mars
- teaterformål

Innvandrere og flyktninger

- tiltak for innvandrere og flykninger (IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
- drift av innvandrerorganisasjoner (IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no