Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur og idrett > Kulturutvikling

Kulturutvikling


KONTAKTPERSON

Bredde, dybde og takhøyde

 

Barn, ungdom og det frivillige organisasjonslivet er stikkord for det generelle arbeidet med å utvikle kulturlivet i fylket.

Barn og unge
Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere barne- og ungdomspolitikken i fylket. Vi er hovedfinansieringskilde for fylkesdelen av Ungdommens Kulturmønstring (http://www.ukm.no/) og yter betydelig støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene i Nord-Trøndelag.

Støtten fordeles via Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, som ved hjelp av disse midlene også settes i stand til å ha en administrativ leder som aktivt deltar i mye av prosjekt, planleggings og utviklingsarbeidet for barn og unge i fylket.

I tillegg har fylkeskommunens kulturinstitusjoner en rekke tiltak/prosjekter rettet mot barn og unge.

I samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling finansierer vi prosjektet Ung Tiltakslyst, som retter seg mot ungdom som vil starte opp prosjekter i sitt nærmiljø.

Organisasjonene
Det frivillige kulturlivet er bærebjelken i nordtrøndersk kultur. Fylkeskommunen har ei rekke støtteordinger for de ulike delene av feltet. Det finner du mer informasjon om under emnet Tilskudd på denne sida.

I tillegg bidrar kulturavdelinga med kompetansehevende tiltak og nettverksbygging på den frivillige kulturarenaen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no