Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur og idrett > Kulturtilskudd

Kulturtilskudd


Kulturaktivitet i regi av de frivillige regionale organisasjonene

Ordningen gjelder for regionale kulturtiltak og lokale pionerprosjekter

Frist: 1. mars 2011

Last ned skjema for kulturmidler 2011
Søknadskjema MS Word
Søknadskjema PDFInnvandrere og flykninger

Ordningen gjelder tilskudd til:
1) Drift av lokale innvandrerorganisasjoner
2) Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Dette er en statlig tilskuddsordning som forvaltes av fylkeskommunene. Dette skal sikre at midlene blir fordelt ut fra lokale forutsetninger.

Formål med ordningen
Hovedformålet med tilskuddsordningen er å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgruppene, og til dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet.
Det gis tilskudd til to formål:
- drift av lokale innvandrer-organisasjoner
- tiltak som bidrar til å skape møteplasser på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse
Med innvandrerbefolkning mener vi i denne sammenheng: personer som er fast bosatt i Norge, og som er født utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn.

IMDI-tiltaksmidler
Søknadskjema MS Word
Søknadskjema PDF

IMDI-driftsmidler
Søknadskjema MS Word
Søknadskjema PDF


Retningslinjer IMDI

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no