Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur og idrett > Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet


 

 

Folk i bevegelse

 

Fylkeskommunen arbeider for at innbyggerne i fylket får gode muligheter for å ta del i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i hverdagen.

Fylkeskommunens rolle er å legge forholdene til rette ved å sikre gode anleggsmessige forhold og være en pådriver og aktør i regional sammenheng for å utvikle gode aktivitetstilbud for alle.

Sentrale virkemidler er økonomisk støtte til idrettsorganisasjoner, spillemidler til anlegg i kommunene, investeringstilskudd til fylkesanlegg og støtte til fysisk aktivitet for grupper med dårlig tilbud.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no