Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur og idrett > Bibliotek

Bibliotek


Fylkesbibliotekets ansatte

 

Aktuelt

Tre kommuner, et universitet, ei regionsavis, en fylkeskommune og 200 kulturhendelser: Sta...
(26.10.2017)
Hvem bør få Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris i år?
(06.09.2017)
Riksantikvaren med lederstab er på rundreise i fylket vårt. De ser på både bygd og by.
(13.06.2017)

 

 

KONTAKTPERSON

Navn:Storvig, Kristin
Tlf:74115183
Mail:kristin.storvig@ntfk.no
Tittel:Funksjonsleder

Navn:Hortman, Kari
Tlf:74115179
Mail:kari.hortman@ntfk.no
Tittel:Rådgiver

Leseglede, lærelyst, demokrati

 

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek arbeider for å sikre noe av fundamentet i det nordtrønderske demokratiet.
Fylkesbiblioteket styrker formidlingen av informasjon, kunnskap, litteratur og andre kulturelle uttrykk.
Fylkesbiblioteket arbeider for å heve informasjonskompetansen hos innbyggere og bibliotekansatte.

Brukerorientering, høye kvalitetskrav, læring og samspill med andre aktører preger virksomheten.

Målgruppene er:
  • Alle innbyggerne i Nord-Trøndelag
  • Skolene i fylket
  • Bibliotekene
  • Barn og unge prioriteres spesielt
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no