Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur og idrett > Fylkeskulturprisen

Fylkeskulturprisen


Fylkeskulturprisen en skulptur utført av kunstneren Nils Aas

 

 

Prisvinnere

Alle prisvinnere

 

KONTAKTPERSON

Navn:Nordkvelle, Line
Tlf:74115164
Mail:line.nordkvelle@ntfk.no
Tittel:Rådgiver

Navn:Lofthus, Tove
Tlf:74115217
Mail:tove.lofthus@ntfk.no
Tittel:Rådgiver

Navn:Kvalø, Ragnhild
Tlf:74115147
Mail:ragnhild.kvalo@ntfk.no
Tittel:Seniorrådgiver

§1 Formål
 
Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag.

 
§2 Prisen
Kulturprisen er en skulptur utført av kunstneren Nils Aas, samt diplom.
Prisen skal bære fylkesvåpenet og inskripsjon:
"Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris, år 20.."
Med prisen følger dessuten et prisbeløp. Prisbeløpets størrelse avgjøres av fylkesrådet i framleggelse av spesifikasjonen av årsbudsjettet.

 
§3 Tildeling
Kulturprisen kan tildeles en person eller en organisasjon. Prisen kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.
Tildeling av kulturprisen bestemmes ved vedtak i fylkestingets tildelingskomitè.
Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år. Fylkestingets tildelingskomitè kan bestemme å unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag om verdig kandidat.
Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

 
§4 Utlysing, nominasjon
Kulturprisen utlyses hvert år på høvelig måte med frist for nominasjoner 1.oktober.
Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner.
Prisen kan gis til kandidat som hovedutvalget for kultur sjøl nominerer.
Alle nomonasjoner er fortrolige og skal ikke offentliggjøres.

§5 Overrekkelse
Overrekkelse av prisen skjer under fylkestingets desemberting.
Behandling av tildelingen skjer i fylkestingets tildelingskomite og offentliggjøring skjer først ved overrekkelsen.

Vedtatt av fylkestinget 03.03.05

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no