Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kulturminnevern

Kulturminnevern


Ansvar

 Fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen

Annikken Kjær Haraldsen

 

Fylkesråd med ansvar for kultur, inkludering og samiske spørsmål

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

Navn:Nordkvelle, Line
Tlf:74115164
Mail:line.nordkvelle@ntfk.no
Tittel:Rådgiver

Navn:Lofthus, Tove
Tlf:74115217
Mail:tove.lofthus@ntfk.no
Tittel:Rådgiver

Navn:Kvalø, Ragnhild
Tlf:74115147
Mail:ragnhild.kvalo@ntfk.no
Tittel:Seniorrådgiver

Kilder til kunnskap og opplevelser

Vår fjerne og nære fortid er en viktig kilde til å forstå samfunnet omkring oss i dag. Kulturavdelinga bidrar aktivt til at alle får del i denne kunnskapen.

Kulturavdelinga har ansvar for å legge til rette for at kulturminner og kulturmiljøer i landskapet blir tatt vare på som kilder til kunnskap og opplevelse.

Arbeidsområdet er delt i tre:
  • Eldre kulturminner/ Arkeologi
  • Nyere kulturminner
  • Museum

Vi er gitt forvaltningsmyndighet etter Plan- og bygningsloven og Kulturminneloven, og gir uttalelser i plansaker og fatter vedtak i samsvar med disse.

Kulturminner bevares ofte best gjennom bruk. Samtidig utgjør de en ikke fornybar ressurs. Derfor er utviklingsarbeid som tar hensyn til begge deler en viktig oppgave.

Kunnskapsutvikling og synliggjøring av fylkets verdifulle kulturarv er et prioritert område.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no