Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kulturminnevern > Arkeologi

Arkeologi


KONTAKTPERSON

Navn:Solheim, Eirik
Tlf:74115206
Mail:eirik.solheim@ntfk.no
Tittel:Arkeolog

Navn:Forseth, Lars
Tlf:74115208
Mail:lars.forseth@ntfk.no
Tittel:Spesialrådgiver

Nord-Trøndelag er rik på fornminner. Det gir både muligheter og ansvar. Hvem eier fornminnene våre? Det gjør vi alle. Derfor er det laget en lov som sikrer at de blir tatt vare på for fellesskapet: Kulturminneloven.

Forvaltninga av kulturminneloven er i det alt vesentlige delegert fylkeskommunen. I plan- og utbyggingssaker kan fylkeskommunen kreve at det blir gjort arkeologiske registreringer før tiltaket kan godkjennes.Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner.

Det vil som regel innebære en befaring eller registrering av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen.
 
Det er i dag et nasjonalt mål å verne og sikre et representativt utvalg av arkeologiske kulturminner fra ulike tidsepoker med deres egenart og variasjon.

Arkeologiske kulturminner har vært automatisk fredet siden 1905. Faste kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Også alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra tiden fram til og med 1649 er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no