Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Kopiboks > Festivaler og spel

Festivaler og spel


 

Retningslinjer for tilskudd

Festivaler og spel
 

Kunstnerstipend

Her kan du søke om kunstnerstipend 2010
 

KONTAKTPERSON

Hvilke tiltak kommer inn under ordninga?

  • Tilskudd til iverksetting av nye tiltak som en stimulans og ”fødselshjelp”
  • Tiltak med et flerårig perspektiv kan få et fast tilskudd for en periode på inntil 3 år
  • Som hovedregel stilles det krav om kommunalt tilskudd i et samarbeid med arrangør. (egenandel)
  • Se for øvrig egne retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd til festivaler i Nord-Trøndelag


Hvor kommer midlene fra?

  • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 
Hva skal søknaden inneholde?

  • Søknad skrives på eget søknadsskjema som fås ved henvendelse tlf. 74 11 12 61 el. e-post: sissel.holien@ntfk.no

Retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd til festivaler 

Søknadsfrist?

  • 15. november

 
Hvor skal søknaden sendes?
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kulturavdelinga
Fylkets Hus
7735 Steinkjer


Andre tilskuddsordninger - nyttige lenker
http://www.norwayfestivals.com/
 
Norsk kulturråd http://www.kulturrad.no/ (liste over tilskudd – andre formål)
 
 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no