Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger


Kulturtilskudd

Nasjonale tilskuddsordninger

 

Kontakt

Trua og saltet - spelet i strandkanten
Friluftsspelet "Trua og saltet", Vikna, deler i år om lag en million fylkeskommunale tilskuddskroner med 20 andre festivaler og spel.


Nord-Trøndelag fylkeskommune fordeler tilskudd til regionale kulturtiltak gjennom egne og statlige tilskuddsordninger:

Søknad om støttet til kulturtiltak i Trøndelag fylkeskommune fra 2018:

For å kunne søke på denne tilskuddsordningen må du sende inn søknad elektronisk via http://www.regionalforvaltning.no/ ​(RF13.50). 
Se linken over for mer informasjon. Søknadene skal behandles i samsvar med retningslinjene som du finner her. 
Neste søknadsfrist er 1. november 2017.

Kulturaktivitet i regi av de frivillige organisasjonene: 

Den kulturelle spaserstokken - kulturtiltak for eldre:

Den kulturelle spaserstokken er ei statlig ordning som skal legge til rette for at de eldre får oppleve profesjonell kunst og kultur. Det er et mål at kultursektoren og omsorgssektoren skal samarbeide om dette. I Nord-Trøndelag har fylkeskommunen ansvaret for å kvalitetssikre tilbudet og fordele tilskudd. Nordtrønderske kommuner kan søke om tilskudd via dette skjemaet

Søknadsfrist 20. september, 2016

For andre tilskuddsordninger og frister ber vi deg se på www.trondelagfylke.no 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no