Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Musikkformål

Musikkformål


Hvilke tiltak kommer inn under ordninga?

  • Drift av og kurs i regi av regionale organisasjoner
  • Regionale ensembler


Hvem kan søke?

  • Frivillige musikkorganisasjoner
  • Regionale ensembler


Hvor kommer midlene fra?

  • Nord-Trøndelag fylkeskommune


Hva skal søknaden inneholde?

Organisasjoner og regionale ensembler legger ved:

  • Årsmelding og revidert regnskap for siste år
  • Handlingsprogram og budsjett for kommende år
  • Ajourført medlemsliste


Søknadsfrist?

1. april

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden skrives på eget søknadsskjema som finnes på: http://www.musikk.no/nord-trondelag/tilskudd1/fylkestils/  eller kontakt Nord-Trøndelag musikkråd tlf. 95730869 / e-post: nord-trondelag@musikk.no

Nord-Trøndelag musikkråd
c/o Festiviteten
Postboks 130
7601 Levanger

Behandlingsprosedyre?
Tilskudd til musikkformål fordeles av musikkrådets styre. 

Kontaktperson:
Line Thorsen
Telefon: 95730869

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no