Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Festivaler og spel

Festivaler og spel


Tiltak som kommer inn under ordninga:

• Tiltak som stimulerer den frivillige innsatsen i et mangfold av friluftsspel og festivaler
• Tiltak med et flerårig perspektiv kan få et fast tilskudd for en periode på inntil 3 år
• Som hovedregel stilles det krav om kommunalt tilskudd i et samarbeid med arrangør (medfinansiering) 
 
Søknaden skal inneholde opplysninger om:

• Formål
• Målgruppe
• Form og ramme
• Forutsigbarhet
• Regionalt perspektiv
• Tilgjengelighet
• Ruspolitikk
• Partnerskap
 
Se retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd til festivaler

Søknadsfrist 15. november

Logg deg inn på www.regionalforvaltning.no og søk om tilskudd til ditt prosjekt.

Andre tilskuddsordninger - nyttige lenker:

http://www.norwayfestivals.com/

 
Norsk kulturråd http://www.kulturrad.no/ (liste over tilskudd – andre formål)
 
 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no