Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Spillemidler til kulturbygg

Spillemidler til kulturbygg


Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturellvirksomhet.  Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region.  Det kan søkes tilskudd til samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus. 

Midlene kan benyttes til nybygg, tilbygg, ENØK-tiltak, modernisering av kulturhus og ombygging.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du her.

Samtlige søknadsskjema ligger på www.idrettsanlegg.no

Direkte til søknadsskjema for ny søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Direkte til søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Følgende skal vedlegges søknaden:

  1. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave
  2. Kostnadsoverslag 
    - Hjelpedokument (eksempel på detaljert kostnadsberegning)
  3. Finansieringsplan
  4. Forvaltning, drift, vedlikehold og utv. plan med budsjett
  5. Grunnbokutskrift-feste-/leieavtale

UTBETALINGER

-Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap
-Regnskapet skal vare ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
 
Regnskapsskjema finner du her

Delutbetaling

Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.

Delutbetalingsskjemaet finner du her

Sjekkliste

Sjekkliste for regnskapssammendrag finner du her

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no