Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Spillemidler til idrettsanlegg

Spillemidler til idrettsanlegg


Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.  Dette skal gi befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av de frivillige idrettsorganisasjonene.

Sjekkliste for innsending av søknad/søknadsbehandling 

Samtlige søknadsskjema ligger på www.idrettsanlegg.no

Direkte til søknadsskjema for ny søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Direkte til søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Følgende vedlegg MÅ følge søknaden
1. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave
2. Kostnadsoverslag
- Hjelpedokument (eksempel på detaljert kostnadsberegning)
3. Finansieringsplan
4. Forvaltning, drift, vedlikehold og utv. plan med budsjett
5. Grunnbokutskrift-feste-/leieavtale

UTBETALINGER

-Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap
-Regnskapet skal vare ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Regnskapsskjema for ordinære og nærmiljøanlegg finner du her

Regnskapsskjema for mindre kostnadskrevende anlegg er her

Delutbetaling

Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.

Delutbetalingsskjemaet finner du her

Sjekkliste

Sjekkliste for regnskapssammendrag finner du her

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no