Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Midtnordisk kultursamarbeid

Midtnordisk kultursamarbeid


Midtnordenkomiteen har nedsatt en arbeidsgruppe som leder planlegging og gjennomføring av ulike kulturelle prosjekter, Kulturarbeidsgruppen.
Overordnet målsetting:

  1. Utvikle et aktivt og engasjerende kulturliv som en kraft for positiv og bærekraftig samfunnsutvikling i Midtnorden.
  2. Bruke kultur som et verktøy for å kommunisere de verdiene som er knyttet til strategien for det Midtnordiske samarbeidet

Sektorspesifikke mål:

  • Utvikling av kulturell forståelse og kommunikasjon
  • Utvikling av økonomien i det profesjonelle kunstliv
  • Utvikling av verdensarven og en felles kulturarv i Midtnorden
  • Kunnskap og teknologiutvikling med kompetanseoppbygging i det kulturelle feltet

Det kulturelle samarbeidet i Midtnorden har vært særlig fruktbart. Sentralt i de årlige nordiske kulturdager har en opprettet et forum hvor kunstnere, kulturarbeidere og publikum har møttes i et nordisk fellesskap. Hvert år utdeles Midtnordisk kulturpris, og en spesiell pris for kulturelle aktiviteter med barn og unge i fokus. Utvalgets arbeid har resultert i et bredt og levende nordisk kultursamarbeid.

Kart over midtnorden:

 
 
Nord-TrøndelagSør-TrøndelagJämtlandVästernorrlandÖsterbottenSödra ÖsterbottenMellersta FinlandKarta - Kartta

Midtnordenkomiteen er et felles samarbeidsorgan i midten av Norden, og strekker seg fra de store finske sjøer i øst til Atlanterhavet i vest. Samarbeidet tar sikte på å fremme bærekraftig utvikling og vekst i Midtnorden basert på historisk og kulturell tilhørighet og felles interesse i regional utvikling. 

Midtnordenkomiteens sekretariat ligger i Härnösand. Midtnordenkomiteen finansierer sin virksomhet gjennom medlemskontingent og en grunnbevilgning fra Nordisk Ministerråd.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no