Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Relevante dokumenter

Relevante dokumenter


 

Idrett
Møteplass om Turløypemerking Trøndelag,
Føllingstua i Følling 11. september 2014

- Avtale grunneiere
- Deltakerliste
- Erfaringsmøte
- Eksempler på skilting
- Presentasjon
- Produsenter av turskilt
- Kort versjon, hva, hvem, hvorfor
- Tilsagn 2013
- Tilsagn 2014

Fagsamling om spillemiddelordningen 2014. Jægtvolden i Inderøy. Nord- Trøndelag fylkeskommune og Kulturdepartementet.

Program fagdag

- Velkommen til Stjørdal

- Velkommen til Nord-Trøndelag

- Campus Steinkjer

- Levanger kommune

- Bestemmelser og tilskudd

- Bestemmelser og tilskudd -utvalgte nyheter

- Idrettsanleggregisteret

- Økonomien i tilskuddsordningen

- Hell arena

- Rapportering av innestående milder

- Fordeling av spillemidler

- Universell utforming

- Bilder fra samlinga kan du se her

 


* Invitasjon til anleggsmøter 6.11, 20.11 og 21.11 2012
* Kan vi bygge idrettsanlegg sammen? Dagkonferranse, Grong videregående skole 02.11.12
- Interkommunele idrettsanlegg
Interkommunale anlegg Nord-Fron
Selbuskogen
Vanvikanhallen
* Hallseminar - idrettshaller, Stjørdalshallen 31.10.12
- Bookingløsning Værnesregionen (Enable)
- Flerbrukshall (Hallmaker)
- Hallseminar Stjørdal
- Idrettshall Stjørdal (NTNU)
- Scoreboard (Blizett)
* Fordeling av rente og inndratte midler 2011.
* Spillemiddelseminar 2011, Levanger 
* Presentasjon fra spillemidlerseminarer 
* Regionale utviklingsmidler; EM Lånke 2011 
* Handlingsplan for tildeling av spillemidler 2011-2014 
* Tildeling av spillemidler til kulturbygg

Spillemiddelseminarer 2011  

* Hovedtildeling av spillemidler 2011

* Rapport over spillemiddelsøknader 2011

 

- Ordinære anlegg
- Nærmiljøanlegg 

Frivillighet

- Midt-Nordisk kulturpris
skjema, nominasjon - pris for barn og unge

- Midt-Nordisk kulturpris
skjema, nominasjon - kulturprisen

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no