Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Frivillighet

Frivillighet


Fylkeskommunen har ansvaret for å gi utviklingshjelp og støtte til bredden av det nordtrønderske kulturlivet.  Gjennom støtte til frivillig kulturliv får svært mange muligheten til selv å være deltakende og/eller å oppleve kunst og kultur, uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsdyktighet.

Tilskuddsordninger

Fylkeskommunen har tilskuddsordninger på en rekke områder:

Tilskudd til regional virksomhet og tiltak samt til lokale pinonerprosjekt rettet mot flyktninger/innvandrere, funksjonshemmede, eldre eller samer.

Tilskudd til frivillige organisasjoner innen kunst og kunsthåndverk, friluftsorganisasjoner og skyttersamlag, historielag og kulturvernorganisasjoner.

Tilskudd til musikk-, teater- og barne- og ungdomsformål forvaltes av Norsk musikkråd Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag teatersamlag og Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd.

Om tilskuddsordningene og søknadsskjema

Strategi for samhandling

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no