Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken


 

Hjemmeside

 

Den kulturelle skolesekken i Nord-Trøndelag har egen hjemmeside:
http://nordtrondelag.ksys.no/

 

Kontakt

Kontakt VGS

Bilde av kulturmiljøet Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag
Opplevelser: Den kulturelle skolesekken byr på opplevelser for både mottakere og utøvere. Her får bratsjist Bergmund Skaslien et minne for livet. Foto: Geir Hansen

Målene for Den kulturelle skolesekken er:

  • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kulturtilbod
  • å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og få utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål

Hva er Den kulturelle skolesekken?
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing der kultur og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst og kulturuttrykk av alle slag.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no