Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur

Kultur


 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har et stort engasjement innenfor kulturområdet.
 
Fylkeskommunen har ansvar for å legge til rette for kulturlivet i fylket, slik at det framstår som attraktivt for de som kommer hit, og for de som velger å bo her. Arbeidet blir gjort i samarbeid med kommuner, organisasjoner og institusjoner.
 
Vi gir faglige råd og veiledning innenfor hele bredden av kunst- og kulturområdet. Fylkeskommunen forvalter ulike lovverk, som Lov om kulturminner,  en rekke tilskuddsordninger.
 
Fylkeskommunen har også ansvar for profesjonell kunstformidling gjennom Den kulturelle skolesekken, og gjennom ulike kunstformidlingsinstitusjoner.
 

Fylkeskulturprisen

Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag. Den deles normalt ut hvert år.
Tidligere prisvinnere.
 

Kunststipend

Unge nordtrøndere kan søke kunststipend fra fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Stipendet retter seg mot unge mennesker med høyere kunst/kulturutdanning, eller unge mennesker som har fått nasjonal og/eller internasjonal anerkjennelse.

 

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no