Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Bibliotek

Bibliotek


 

Hjemmeside

Fylkesbiblioteket har egen hjemmeside:
fylkesbiblioteket.ntfk.no

Andre nett-tjenester:

Trøndelag Samsøk
 

Lån e-bøker i Nord-Trøndelag

 

Kontakt

 
 
Flatanger bibliotek
Kombinasjonsbibliotek: Flatanger skole er vertskap for kommunens bibliotektilbud.

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek er ressurs- og kompetansesenter for bibliotek i fylkets kommuner og videregående skoler. Vi har rollen som utviklingsaktør på bibliotekområdet, det vil si at vi initierer og koordinerer utviklingsprosjekt med tilknytning til både kultur-, utdannings- og informasjonspolitikken.

 

Vi jobber for leseglede, lærelyst og deltagelse!
Innbyggerne i Nord-Trøndelag har krav på gode, oppdaterte bibliotektjenester - fordi det har betydning for enkeltmenneskets livskvalitet, og fordi det har betydning for samfunnet som helhet. Fylkesbiblioteket bidrar til å styrke bibliotekenes tjenester og å gjøre dem tilgjengelig for alle.

Vår virksomhet er forankret i Lov om folkebibliotek (1985), og tjenesteområdet omfatter utlån til bibliotek og skoler, veiledning i bibliotekspørsmål, kurs og møter, prosjektarbeid og drift av Kulturnett Trøndelag.

Les mer om tjenester og virksomhet på hjemmesiden fylkesbiblioteket.ntfk.no

 

 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no