Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Utbetaling av spillemidler

Utbetaling av spillemidler


  • alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap
  • Regnskapet skal vare ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

 

 

  

   DELUTBETALING

  • Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.

 
  SJEKKLISTE

Sjekkliste for regnskapssammendrag finner du her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no