Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Turløypemerking

Turløypemerking


Turskiltprosjektet - det skal merkes i hele Trøndelag er en tilskuddsordning for skilting og gradering av lokale turløyper i Trøndelag. Lag, organisasjoner og kommuner kan søke støtte til skilt og informasjonstavler, etter mal jfr. www.merkehandboka.no og manual for turskiltprosjektet. Det forutsettes et bredt samarbeid mellom kommuner, reiselivet og frivilligheten.
 
Prosjektet er et spleiselag mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.
 
Vi lyser nå ut en ny søknadsrunde for Nord-Trøndelag, søknadsfristen er 15. september 2017: 
 
Det kan søkes om tilskudd til følgende prosjekter:
 
1. Sentrumsnær skilting – skilting der folk ferdes. Det kan være skilting til turer nær sentrum eller nærturer i sentrum.
 
2. Skilting/gradering av padleruter i saltvann. Det er en egen nasjonal arbeidsgruppe som skal godkjenne søknadene.
 
3. Tilrettelagte turer for mennesker med funksjonsnedsettelse.
 
4. Skilting og merking av andre typer turløyper.
 
Søknad sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Det finner du her.
 
Kontakt Nord-Trøndelag fylkeskommune: 
Thor Brandt, tlf 74 11 51 41/ 995 42 452 thor.brandt@ntfk.no eller
Ellen Jermstad Haugan, tlf 74 11 54 38/ 934 12 703 ellen.haugan@ntfk.no
 
Les mer om Turskiltprosjektet her.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no