Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Steinvikholm musikkteater fikk fylkeskulturprisen 2008

Steinvikholm musikkteater fikk fylkeskulturprisen 2008


Steinvikholm musikkteater fikk fylkeskulturprisen 2008

Randi Spets og Thor Glad Jakobsen fra Steinvikholm Musikkteater (i midten) sammen med fylkesordfører Gunnar Vikan og fylkesråd for kultur, Annikken Kjær Haraldsen.

 

Musikkteateret fikk prisen for å ha gjort opera til et folkeeie i fylket gjennom et utstrakt samarbeide mellom amatører og profesjonelle.

Fylkeskulturprisen ble utdelt under fylkestinget i Steinkjer i dag. Prisen består av en statue – Jækta - laget av avdøde billedhogger Nils Aas, en sjekk på kr 30.000, og et diplom utformet av museumsarbeider Steinar Berg.

BEMERKELSESVERDIG

Ved tildelinga framholdt fylkesordfører Gunnar Viken at Musikkteateret  har, siden det ble etablert i 1992, på et bemerkelsesverdig vis greid å skape engasjement både lokalt, regionalt, og nasjonalt, og det har blitt lagt merke til utenfor landets grenser. Et samlet publikumstall i størrelsesorden 80 000 og status som distriktsopera forteller i klartekst at det er utført en formidabel jobb

- Nasjonalt har Steinvikholm Musikkteater hatt en vesentlig betydning for interessen for opera og rekrutteringa til operamiljøet, samtidig som det har gitt viktige oppgaver til profesjonelle operasangere. sa Viken.

Regionalt plasserer Steinvikholm musikkteater seg som et svært synlig kulturelt fyrtårn.

OPERASKOLE FOR BARN

I samhandling med Fortidsminneforeningen har teateret funnet fram til en bruk av et viktig fornminne, som gjør det synlig og attraktivt for samtida, uten at det blir oppbrukt for framtida.

I 2001 ble operaskolen for ungdom mellom 11 og 15 år opprettet. Der jobbes det med sang, dans og drama gjennom skoleåret. Høydepunktet er Operaskolens egen produksjon, ”Viva la Musica”, hvert år i februar.  Operaskolen er en positiv fritidsaktivitet, som også motiverer mange til videre satsing innen scenekunst.

- Lokalt har operaen skapt et engasjement og et samarbeid som når langt ut over scenekanten. Det sterke lokale eierskapet har gjort at Skatval ikke er det samme som før operaen ble til. Og det må også nevnes at operaen og musikkteateret har vunnet et sterk posisjon hos mange nærings - samfunnsaktører i Stjørdal og regionen ellers, sa Gunnar Viken.

Fylkesordførerens tale finner du her

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no