Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Retningslinjer for tilskudd - frivillige organisasjoner

Retningslinjer for tilskudd - frivillige organisasjoner


RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL AKTIVITET I REGI AV DE FRIVILLIGE ORGANISASJONENE I NORD-TRØNDELAG FYLKE

1. Reglenes område
Disse reglene gjelder for Nord-Trøndelag fylkeskommunes tilskudd til kulturarbeid i fylkets frivillige organisasjoner, regionale ledd m.v.

2. Formål
Fylkeskommunens støtteordninger på kultursektoren har som mål å bidra til styrking av kulturlivet i Nord-Trøndelag fylke. Tilskudd gis etter søknad til kulturtiltak av følgende typer:

 1. Aktivitetsstøtte til kulturorganisasjoner med regional virksomhet.
 2. Konkrete, regionale kulturtiltak/formidlingstiltak
 3. Lokale pionerprosjekter

3. Søknaden
Søknad om tilskudd sendes fylkesutviklingssjefen på fastsatt skjema til fastsatt frist. Søknadsfristen for tilskudd er 1. mars. Søknaden skal inneholde opplysninger om:

 • Organisasjonens navn.
 • Eventuell hovedorganisasjon.
 • Hvilke deler av fylket virksomheten omfatter.
 • Antall lokallag/grupper
 • Medlemstall, totalt og antall under 18 år.
 • Redegjørelse for typer aktiviteter det søkes til.
 • Årsmelding og regnskap for foregående år.
 • Budsjett for året det søkes støtte til, eventuelt prosjektbudsjett for det tiltaket det søkes støtte til.
 • Navn, adresse og telefonnummer til kontaktperson, samt organisasjonens bankgirokonto.

 
4. Aktiviteter og tiltak
Retningslinjene gjelder tilskudd til følgende aktiviteter/tiltak:
Tilskudd til       flyktninger/innvandrere
    "          "        funksjonshemmede
    "          "        eldre
    "          "        samer
    "          "        bildende kunst og kunsthåndverk
    "          "        friluftsorganisasjoner og skyttersamlag.
    "          "        historielag og kulturvernorganisasjoner

5. Klage
Det er anledning til å klage over forvaltningsvedtak (forvaltningslovens § 27, tredje ledd). Klageskjema vedlegges melding om vedtak når dette sendes søker.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no