Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Kulturminnevern

Kulturminnevern


Kulturtjenester

​               

                 

Kilder til kunnskap og opplevelse

Menneskene har alltid satt spor etter seg i landskapet. Dette kan være i form av redskaper, bergkunst, bygninger eller seterdrift. Kulturminner er ikke bare de fysiske sporene, men også handlinger og tankegods.

Kulturminner er en arv vi får fra tidligere generasjoner. Kulturarven fungerer som vår kollektive hukommelse som gir oss grunnlag for å forstå endringer i samfunnet. Slik hjelper arven oss å forstå vår egen tid, og er et nødvendig grunnlag når vi skal ta beslutninger som former fremtiden.

Fylkeskommunen bidrar aktivt til at alle får del i denne kunnskapen.
Det er fylkeskommunen sitt ansvar å legge til rette for at kulturminner og kulturmiljøer i landskapet blir tatt vare på som kilder til kunnskap og opplevelse.

Arbeidsområdet er delt i tre:

  • Eldre kulturminner(Arkeologi)
  • Nyere kulturminner
  • Museum

 

Fylkeskommunen er gitt forvaltningsmyndighet etter Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven, og gir uttalelser i plansaker og fatter vedtak i samsvar med disse.

Kulturminner bevares ofte best gjennom bruk. Samtidig utgjør de en ressurs som ikke er fornybar. Det er derfor viktig å forvalte kulturminnene på en måte som tar hensyn både til bevaring og til bruk. Utviklingsarbeid som tar hensyn til begge deler er en viktig oppgave for fylkeskommunen.

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no