Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kultur > Folk og samfunn

Folk og samfunn


Bilde av kulturmiljøet Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag
Ski-NM på Steinkjer 2011: Uten innsats fra hundrevis frivillige, ville arrangementet ikke latt seg gjennomføre.
 

Nord-Trøndelag har et mangfold av frivillige lag og organisasjoner. Frivillighet favner et bredt spekter av aktører og aktiviteter og er en viktig rammefaktor for lokalsamfunnet.

Fylkeskommunens rolle er å legge forholdene til rette ved å sikre gode anleggsmessige forhold og være en pådriver og aktør i regional sammenheng for å utvikle gode aktivitetstilbud for alle, slik at alle kan oppleve ulike kulturtiltak uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsdyktighet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no