Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Klima og energi > Seminar om små vannkraftverk

Seminar om små vannkraftverk


- DIALOG, PLAN OG LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING

Snåsa hotell, torsdag 13. oktober 2011 kl 10-15

Møteleder Geir Rannem

PROGRAM

09.30-10.00: Oppmøte m/morgenkaffe

10.00-11.00: Småskala vannkraftutbygging og samfunnsutvikling

Kommentarer/diskusjon

10 minutter beinstrekk

11.00-12.30: Planlegging i lokal og kommunal regi

Kommentarer/diskusjon

12.30-13.30: Lunsj

13.30-15.00: KU for små kraftverk

Kommentarer/diskusjon

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no