Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Klima og energi

Klima og energi


Nord-Trøndelag fylkeskommune har jobbet med klima- og energispørsmål med utgangspunkt i en klima- og energiplan som ble vedtatt i 2010. Fylkestinget vedtok et nytt dokument i juni 2015, som erstatter planen fra 2010. Det nye dokumentet er gitt tittelen "Klima- og energistrategi for Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Klima- og energistrategi for Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

2015 - 2019

 

Den nye strategien skiller seg fra den gamle planen på følgende viktige punkter:
1. Det er ikke satt mål for reduksjon på fylkesnivå. Strategien er mer fokusert på fylkeskommunens egen virksomhet. Dette fordi Nord-Trøndelag fylkeskommune i svært liten grad kan påvirke utslippene i fylket. Dette betyr ikke at man ikke skal jobbe aktivt for at Nord-Trøndelag skal utvikle seg i en klimavennlig retning.
 
2. Reduksjonsmålet for egen virksomhet er senket fra et mål om 50 % reduksjon innen 2020 (i forhold til 2007) til dette målet:

a. Utslippene av klimagasser fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sin virksomhet, utenom samferdsel, reduseres med 30 % i 2020 i forhold til utslippene i 2007.

b. Nord-Trøndelag fylkeskommune skal ikke ta reduksjoner i klimagassutslipp innen samferdsel ved å redusere tilbudet. Det skal videreutvikles et effektivt kollektivtilbud, der vi skal søke å ta i bruk miljø- og klimavennlig materialbruk og teknologi.

Disse endringene er et resultat av at vi har jobbet med klima- og energispørsmål i en del år, og ser at de målsettingene som ble satt i 2010 var urealistiske. Vi tar inn over oss hva vi i realiteten kan påvirke, og setter mål ut fra det. Også de nye målene krever stor innsats å nå.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no