Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Kart

GINT Geografi i Nord-Trøndelag i ny drakt


Kontaktpersoner

GiNT, Geografi i Nord-Trøndelag er et kartsamarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Her vil vi prøve å legge ut alle aktuelle karttema for Nord-Trøndelag. Norge ligger langt framme i verden på avtaler for utveksling av kartdata og nesten alle kartlagene som presenteres i denne løsningen ligger allerede tilgjengelig for publikum på diverse andre løsninger.
 
GINT har som mål å bli portalen som samler alle data som er tilgjenglig for Nord-Trøndelag og det gir oss mulighet til å legge ut lokale datasett som ikke er tilgjengelig fra før.
 
Vi har nå lansert en ny GiNT-løsning. Hovedendringen er ny kartmotor med endret funksjonalitet og utseende.
 
Gå til GiNT ved å trykke her
 

Den nye løsningen har et betydelig mer moderne design og er mer brukervennlig. Innholdet er fordelt på flere fagspesifikke innganger og ikke alle kartlag i en portal. For å håndtere alle disse nye kartportalene er det laget en nettside som veileder brukerne. GiNT Infoside
 
Hovedkartet gir bare en smakebit på hvilke kartlag som er tilgjengelig i løsningen. På kartkatalogsiden finner dere de fagspesifikke kartportalene.
 
• GINT | Plan, kart tilrettelagt for plansaksbehandlere
• GINT | Natur, kart tilrettelagt for de som jobber med natur
• GINT | Landbruk, kart tilrettelagt for de som jobber med skogbruk og jordbruk
• GINT | Rein, kart tilrettelagt for de som jobber med reindrift
• GINT | Tarehøsting, prosjektside for Forskrift om regulering av høsting av tare i Nord-Trøndelag
• GINT | Klimaskog, kartportal for klimasskogprosjektet
• GINT | Kulturvern, under produksjon
• ROS-Trøndelag, GISlink, beredskapskart for Risiko og sårbarhetsanalyse i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 
På grunn av omleggingen må alle opprette seg brukernavn og passord. Innlogging gir deg mulighet til bedre tilpassing av kartet og huske dine valg og dine data. I tilgang kan det søkes om tilgang til noen få datasett og eiersøk. Dette gjelder som i den gamle løsningen unntatt natur og sårbar beredskapsinformasjon. Etter registrering send epost til tilbakemelding@gint.no med forespørsel om tilgang.
 
GiNT på Facebook: https://www.facebook.com/ntkart/

GiNT-Kunnskapsgrunnlag for reindrift 
Innsynsløsningen er en oppfølging av Regional plan for arealbruk.

I innsynsløsningen vises status for fysiske inngrep i 2013 kombinert med reindriftas arealbrukskart. I tillegg er det lagt ut datasett som tar for seg fritidsboliger og endringer i fritidsboligmassen som kan være nyttig og relevant i planleggingssammenheng.

For spørsmål om innsynsløsningen ta kontakt med Karl-Heinz Cegla eller Ivar Guntvedt.

Dokumentasjon

Gå til "GiNT-Kunnskapsgrunnlag" ved å klikke her, eller klikk på bildet.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no