Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid


Fylkeskommunene blir mer og mer engasjerte i internasjonalt samarbeid. Den norske staten stimulerer til dette gjennom EØS-avtalen, bl.a ved å legge til rette for norsk deltagelse i ulike europeiske samarbeidsprogram. Regjeringen har også etablert et europapolitisk utvalg med representanter fra regionene/fylkene.

I fylkeskommunens arbeid med å skape en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Trøndelag, er det nødvendig å se regionens utvikling i forhold til våre naboregioner - innenlands og internasjonalt.

Internasjonalt arbeid er ikke et eget fagområde i seg selv, men et virkemiddel for at fylkeskommunen skal kunne forbedre sin egen tjenesteproduksjon og sitt arbeid med regional utvikling.

Det internasjonale aspektet skal være en naturlig del av arbeidet i alle virksomheter og avdelinger i fylkeskommunen. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no