Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Internasjonalt arbeid > Ungdom

Ungdom


Ungdom

Internasjonalt arbeid for:

Regional utvikling

Utdanning

Ungdom

Ungdom og internasjonalisering

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har gjennom sitt ansvar for den videregående opplæringen i fylket, fokus på å skape internasjonale muligheter for ungdom gjennom utdanningen. I tillegg har fylkeskommunen gjennom ungdomssatsingene deltatt på mange internasjonale ungdomsprosjekter.

Aktiv Ungdom er EU sitt ungdomsprogram for ikke-formell læring, altså et program som støtter aktivitet utenfor skole og opplæring.

Nord-Trøndelag har som fylke vært en flittig bruker av programmet, og både kommuner og organisasjoner har i tillegg til fylkeskommunen stått bak utvekslinger og prosjekt.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no