Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Vår miljøpolitikk

Vår miljøpolitikk


Innkjøpsfunksjonen forplikter seg til kontinuerlig å forebygge, og forbedre arbeidet for å redusere miljøbelastninger gjennom å stille miljøkrav til leverandører, varer og tjenester, og velge miljøvennlige produkter der dette er mulig. 

 • Våre brukere og leverandører skal ha visshet om at vi til enhver tid etterlever lover og regler innenfor miljø.
 • Næringslivet skal ha god tilgang på informasjon om innkjøpsregelverket, og våre miljøkrav i konkurranser.
 • Alle ansatte skal ha god tilgang på veiledning og opplæring om miljømessige aspekter knyttet til de varer og tjenester Nord-Trøndelag fylkeskommune med tilsluttede kommuner og virksomheter benytter i sin daglige drift.

Våre langsiktige mål:

 • Øke antall miljøsertifiserte rammeavtaleleverandører med minimum 50 % i valgperioden 2007 – 2011.
 • Bidra til å redusere miljøbelastningene, og velge miljøvennlige produkter og tjenester der dette er mulig.
 • Bidra til at flere virksomheter/bedrifter, både internt og eksternt, innfører miljøledelsessystemer.
 • Bidra til positiv holdningsendring, både internt og eksternt, når det gjelder miljøspørsmål.

I videreføringen av Leverandørutviklingsprosjektet vil vi legge vekt på skolering innen miljøregelverk, og informasjon om miljøkrav til leverandører og produkter. Med dette oppnår vi at:

 • Helse- og miljøfarlige produkter ikke blir kjøpt inn
 • Produktenes bruksegenskaper tilfredsstiller kravene som er satt til den aktuelle produktgruppen
 • Kvaliteten på produktene er i samsvar med kravene som er satt til produktgruppen
 • Vi får miljømerkede produkter der dette er mulig
 • Retur- og gjenvinningsordninger både for produktet og emballasjen er blitt nøye vurdert før avtalen ble inngått
 • Leverandøren kan være behjelpelig med informasjon/opplæring i riktig bruk av produktene  

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no