Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp

Innkjøp


Fylkesblomsten Marisko

 

Kontaktperson

Innkjøpsseksjonen har ansvaret for inngåelse av rammeavtaler på forbruksvarer og tjenestekjøp og bistår fylkeskommunens virksomheter og samarbeidende kommuner i innkjøpsprosesser.

Videre har seksjonen et ansvar for informasjon, rådgiving og opplæring internt og eksternt innenfor fagområdet offentlige innkjøp.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og 16 kommuner har pr. i dag samarbeidsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om innkjøpsfaglig bistand og samarbeid.

Innkjøpsseksjonens hovedmålsetting
Innkjøpsseksjonen skal levere tjenester med høy etisk, faglig og økonomisk kvalitet, basert på god forretningsskikk, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Anskaffelser skal primært skje gjennom konkurranse.

Innkjøpsseksjonens hovedaktiviteter 
- Rammeavtaleporteføljen
– oppfølging og utvikling
- Implementering av avtaler
- Bistand i virksomhetenes egne innkjøpsprosesser på forespørsel
- Kostnadseffektive tiltak Informasjonsflyt om innkjøpsavtaler
- Opplæring i lov- og avtaleverk, internt og eksternt
- Leverandørutvikling
- Miljø

Fylkeskommunen har en selvpålagt grense på kr 200.000, der alt over denne summen skal kunngjøres på Doffin.

Innkjøpsseksjonen er en del av administrasjonsavdelingen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no