Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Terskelverdier

Terskelverdier


Sjølpålagt: kr 200.000
Nasjonal: kr 500.000

EØS: Varer og tjenester: kr 1.650.000
EØS: Bygge- og anleggsarbeider: kr 41.000.000
EØS: Statlige vare- og tjenestekjøp: kr 1.050.000

Anskaffelser fra 0 til kr 500.000
• Konkurranseplikt
• Inviter minst 3 tilbydere (ingen utlysningsplikt)
• Protokoll over kr 100.000
• Fritt valg av prosedyre
• Krav om skatteattest, momsattest og HMS-erklæring over kr 100.000. Må ikke være eldre enn 6 mnd

Fra kr 500.000 til EØS terskelverdi
• Skriftlig konkurransegrunnlag
• Kunngjøringsplikt (Doffin)
• Fritt valg av prosedyre
• Protokollplikt
• Karensperiode
• Begrunnelsesplikt for valg av leverandør

Over EØS terskelverdi
• Skriftlig konkurransegrunnlag
• Kunngjøringsplikt (Doffin/TED)
• Ikke fritt valg av prosedyre
• Protokollplikt
• Karensperiode
• Begrunnelsesplikt for valg av leverandør
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no