Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Rådgivning

Rådgivning


I samarbeid med NHO og Nordland fylkeskommune tilbyr vi generell rådgivning i offentlige anskaffelser overfor både leverandører og oppdragsgivere.

ENKEL RÅDGIVNING I HVORDAN KUNNGJØRE OG NÅR (oppdragsgivere)
 • Hvordan kunngjøre en anskaffelse og når?
 • Hvor skal det kunngjøres?
 • Ulike konkurranseformer
 • Konkurransegrunnlag
 • Kvalifikasjonskrav
 • Valgkriterier
 • Dokumentasjonskrav

ENKEL RÅDGIVNING I Å BESVARE OFFENTLIGE FORESPØRSLER (leverandører)
 • Hvor kunngjøres offentlige anbudskonkurranser?
 • Når kreves konkurranse?
 • Ulike konkurranseformer
 • Innsynsrett
 • Begrunnelsesplikt
 • KOFA

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no