Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Prosedyrer

Prosedyrer


Åpen anbudskonkurranse: Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud. Ingen prekvalifisering. Leverandørene må innlevere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert, samtidig som de leverer tilbudet. Alle tilbud må behandles. Det er ikke tillatt med forhandlinger.

Begrenset anbudskonkurranse: Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud. Det foretas først en prekvalifisering, der alle interesserte leverandører kan levere forespørsel om å delta i konkurransen, sammen med dokumentasjon på at de er kvalifisert. Deretter inviterer oppdragsgiver de kvalifiserte leverandørene, eller et utvalg av disse, til å levere tilbud. Oppdragsgiver må minimum kunngjøre den nedre grensen for hvor mange leverandører som skal inviteres, og hovedtrekkene i utvelgelsesmetoden eller kriteriene som legges til grunn for valget. Det er ikke tillatt med forhandlinger.

Konkurranse med forhandling:
Valgfritt å benytte i forskriftens del I og II, kan unntaksvis benyttes i del III. Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører om alle sider ved tilbudene. Etter forskriftens del II kan oppdragsgiver velge om alle interesserte leverandører får levere inn tilbud, eller om det skal være en prekvalifisering. Ved anskaffelser etter forskriftens del III, må det foretas en utvelgelse av hvilke leverandører som skal få delta i konkurransen.Konkurransepreget dialog: Prosedyren kan benyttes ved særlig komplekse anskaffelser der det er umulig for oppdragsgiver å beskrive hva som skal anskaffes. Typiske tilfeller er særlige komplekse IT-kontrakter og OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid) Oppdragsgiver beskriver i kunngjøringen hvilket behov anskaffelsen skal dekke, og hvilke kvalifikasjonskrav som stilles til leverandørene. Etter en prekvalifisering innleder oppdragsgiver en dialog med kvalifiserte leverandører om mulige løsninger (inkl. pris). Etter dialogfasen, når leverandørene har levert sine tilbud, er det ikke lov å forhandle.

Elektronisk auksjon:
Prosedyren kan benyttes der kontraktsspesifikasjonene kan fastsettes nøyaktig. Oppdragsgiver kan ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling bestemme seg for at det forut for tildelingen av en kontrakt skal avholdes en elektronisk auksjon. Beslutningen om å benytte elektronisk auksjon skal angis i kunngjøringen. Les mer om dette i FOA § 13-4. (Prosedyren er lite benyttet.)
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no