Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Om oss

Om oss


Innkjøpsseksjonen har kompetanse om prosedyrer og regelverk for offentlige anskaffelser - og i praktiseringen av dette. Innkjøpsseksjonen har som målsetting å opprettholde tjenester av høy etisk, faglig og økonomisk kvalitet, basert på god forretningsskikk, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, slik at allmennheten får tillit til offentlige anskaffelser. Leverandørutvikling er integrert i ansvarsområdet.

Ansvarsområde

Innkjøpsseksjonen har ansvar for inngåelse av felles rammeavtaler for kjøp av varer og tjenester i innkjøpssamarbeidet. Videre driver innkjøpsseksjonen med opplæring- og rådgivningsvirksomhet til virksomheter i fylkeskommunen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og samarbeidende kommuner. Leverandørutvikling gjennom kommunikasjon, konkurranse og samarbeid er en naturlig del av arbeidet i innkjøpsseksjonen.

Innkjøpsbasen

Innkjøpsseksjonen har også ansvaret for Innkjøpsbasen – et nettsted for kommunikasjon av innkjøpsavtaler og innkjøpsrelatert informasjon. Brukere av nettstedet får tildelt unike brukernavn og passord til denne fortrolige informasjonen.

Miljøsertifisert

Innkjøpsseksjonen ble i 2005 miljøsertifisert etter ISO-14001 standarden. Sertifiseringen følges opp med periodiske revisjoner en til to ganger pr. år. Fornyelse av sertifikatet skjer hvert tredje år.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller noe å diskutere når det gjelder offentlige anskaffelser!

Vi har kontoradresse i Fylkets Hus, Seilmakergata 2 i Steinkjer.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no