Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Offentlighet

Offentlighet


Selvpålagt kunngjøringsplikt

 

Fylkeskommunen har en ordning der fylkeskommunale virksomheter foretar en forenklet kunngjøring av alle anskaffelser over kr 200 000.

Terskelverdien for nasjonal kunngjøring av anskaffelser i Doffin-basen ble i 2005 hevet fra kr 200 000 til kr 500 000.

Fylkeskommunen har vurdert konsekvensene av hevingen, etter at ordningen nå har vært praktisert en periode. Å forholde seg til konkurranseplikten, men ikke kunngjøre anskaffelsene, kan ha store konsekvenser for små og mellomstore bedrifter. Konkurranseplikten, som gjelder fra første krone, gjør at oppdragsgiver forholder seg riktig ved å invitere 3 eller flere leverandører til konkurranse om oppdrag. Dette kan medføre at mange små og mellomstore bedrifter aldri får informasjon om anskaffelser av varer og tjenester under kr 500 000. For mange leverandører vil de fleste ordrene (oppdragene) være i størrelsesorden under kr 500 000.

Fylkeskommunen har tatt konsekvensen av dette og innført en ordning der fylkeskommunale virksomheter foretar en forenklet kunngjøring av alle ansaffelser over kr 200 000. Kunngjøringene skal foretas på www.doffin.no.

Ingen grunnleggende prinsipper i regelverket påvirkes av ordningen, så som for eksempel kravet om skatte- og momsattest, hms-erklæring, protokollplikten fra kr 100 000, ikke diskriminere nasjonalt/lokalt, lik behandling av leverandører osv, som fortsatt gjelder.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no