Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Miljøsertifisering

Miljøsertifisering


I alt arbeid med miljøledelse står kravet om kontinuerlige forbedringer sentralt.

Virksomheten skal sette seg mål om å bli bedre der potensialet for miljøforbedring er størst. Det kan være innenfor anskaffelser, avfallshåndtering, energi og transport.
Deretter skal virksomheten sørge for gjennomføring av tiltak og endringer i rutiner for å oppnå målene. Når målene nås skal virksomheten sette nye, mer ambisiøse mål. Hvis målene ikke nås, skal korrektive tiltak iverksettes, eller målene revideres.

Det finnes to internasjonale standarder for miljøledelse, ISO 14001 og EMAS. ISO 14001 kan bestilles hos Norges Standardiseringsforbund, mens EMAS skaffes ved å ta kontakt med Miljøverndepartementet eller Klima- og forurensningstilsynet. I Norge har over 2200 virksomheter valgt å sertifisere seg i henhold til Miljøfyrtårnets krav

Innkjøpsseksjonen i Nord-Trøndelag fylkeskommune ble første gang miljøsertifisert etter ISO-14001 standarden i november 2005. Sertifikatet ble fornyet (resertifisert) i 2008.

Sertifikatet gjelder for følgende områder/tjenester: Inngåelse av rammeavtaler, samt bistand og rådgivning innenfor fagområdet offentlig innkjøp.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no