Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Leverandør

Leverandør


Leverandør

Leverandørutvikling
Hvordan bli leverandør til Nord-Trøndelag fylkeskommune?  

I henhold til Lov om offentlige anskaffelser skal alle innkjøp som fylkeskommunen foretar, være basert på konkurranse. De som ønsker å delta i konkurransen må levere tilbud og tilbudet skal inneholde svar på de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget.

Ønsker du å bli leverandør til fylkeskommunen er det en klar fordel å vite hvilke spilleregler som gjelder. Utfyllende informasjon om konkurranseformer og regelverk finner du på www.anskaffelser.no  

For å få oversikt over det offentlige innkjøpsmarkedet, se DOFFIN-database for kunngjøringer av offentlige anskaffelser. Her finner du oppdragene som er kunngjort. Her kan du også registrere deg for å motta automatisk varsling om kunngjøringer som gjelder ditt område.

Følg med i kunngjøringene!
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no