Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Grunnleggende prinsipper

Grunnleggende prinsipper


Visse grunnleggende prinsipper gjelder for alle anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Dette gjelder blant annet kravene til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Noen av prinsippene er delvis overlappende. Kravene er nedfelt i lovens § 5 og forskriftens § 3-1.

Formålet med de grunnleggende prinsippene er blant annet å ivareta rettssikkerheten til aktørene i anskaffelsesprosessen og sikre at alle potensielle leverandører får de samme mulighetene til å få kontrakter med det offentlige. Videre skal kravene sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor.

Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Prinsipper:

  • Forretningsskikk: man skal oppføre seg ryddig i forhold til leverandørene og likebehandle dem
  • Konkurranse: man skal stimulere til konkurranse for å få det best tilbudet og øke markedet for de beste leverandører
  • Proporsjonalitet: kompleksiteten i selve anskaffelsesprosessen skal stå i forhold til verdien av det som anskaffes. Små innkjøp skal gjennomføres med enkle anskaffelsesprosesser 
  • Forutberegnlighet: leverandørene skal vite på forhånd hvordan deres tilbud skal behandles - både når det gjelder selve prosessen og vurdering av innkommende tilbud
  • Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet: det skal være mulig å se hvorfor valget ble slik som det ble, inklusiv utøvelse av skjønn og vekting av forskjellige faktorer mot hverandre.
  • Objektivitet: man skal bruke objektive kriterier for bedømmelse for å oppnå forutberegnlighet 
  • Ikke-diskriminerende: man skal ikke diskriminere på grunn av nasjonalitet, eller ved å bruke standarder eller tekniske spesifikasjoner for å hindre konkurranse.    

 

 

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no