Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Innkjøp > Forskrift om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser


Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) er delt inn i 3 deler. Hvilken del av forskriften som kommer til anvendelse avhenger av anskaffelsens verdi inkl. eventuelle opsjoner.

  • Del I Gjelder alle anskaffelser uavhengig av art og verdi
  • Del I og II Anskaffelser over 500.000 kr og som ikke overstiger EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester uavhengig av verdi
  • Del I og III Anskaffelser over EØS terskelverdi
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no