Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse > Prosjekter

Prosjekter


Avdeling for tannhelse og folkehelse deltar i eller har ansvar for flere folkehelseprosjekter. På denne sida vil du finne informasjon om noen av  prosjektene.

 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse. Hvordan utvikle og forbedre arbeidsmåtene i dette arbeidet? Hvordan omsette kunnskap om hva som fremmer helse og forebygger sjukdom til handling i kommunene?
 
Og hvordan hente kunnskap fra handling slik at det kommer kommunene til gode i folkehelsearbeidet? I prosjektet Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap ønsker vi å finne løsninger på disse utfordringene.
 
Prosjektet (høst 2012-vår 2016) er et samarbeid mellom Steinkjer kommune,Vikna kommune, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune,  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU og Senter for helsefremmende forskning HIST/NTNU.
 
Prosjektet har en økonomisk ramme på kr. 6,175 millioner. Regionalt forskningsfond Midt-Norge støtter prosjektet med kr. 1,8 millioner.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no