Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse

Folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag


 
Fylkeskommunen har gjennom folkehelseloven ansvar for å fremme folkehelse. Folkehelsearbeidet i fylkeskommunen ivaretas gjennom regional utvikling og planlegging, kultursatsing, videregående opplæring og tjenesteyting.

I tillegg skal fylkeskommunen samordne folkehelsearbeidet i fylket og støtte folkehelsearbeidet i kommunene. Vi initierer også tiltak og prosjekt.
 
En særs viktig oppgave for fylkeskommunen er å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for helsen i befolkningen i fylket.
Målsettingen for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag er flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Nord-Trøndelag fylkeskommune vil hovedsakelig rette folkehelsearbeidet mot hele befolkningen og samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker helsen i befolkningen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no