Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse > Tilskudd

Tilskudd


Kontaktperson

Kyrre Kvistad

 

 
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Nord-Trøndelag 2017
Nord-Trøndelag fylkeskommune lyser ut midler til folkehelseprosjekter. Logg deg inn på regionalforvaltning.no og søk om tilskudd til ditt prosjekt!

Hvem kan søke?
• Lag, organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Nord-Trøndelag fylke

Tilskudd kan gis til:
• prosjekter som retter innsatsen mot samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse
• samarbeidsprosjekter mellom ulike aktører som kan gi langsiktige positive virkninger på folkehelsa
• nyskapende virksomhet og utviklingsprosjekt innenfor folkehelsearbeid
• prosjekter som fremmer helse og forebygger sykdom hos folk flest.
Søknader som bidrar til å oppfylle målsettinger i Regional plan for folkehelse i Nord-Trøndelag og Folkehelsemeldingen 2015, prioriteres. Vi er særlig interessert i prosjekt som bidrar til økt deltakelse i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske plager, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger.

Det gis ikke tilskudd til:
• ordinær drift, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser
• organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet

Søknadsbeløp kan ikke overstige 50 % av prosjektets totalfinansiering.
Søknad skrives kun på elektronisk søknadsskjema ved å gå inn på regionalforvaltning.no.
Spørsmål om ordningen kan rettes til folkehelsekoordinator Kyrre Kvistad – kyrre.kvistad@ntfk.no, tlf. 74 11 51 54 / 926 88 606.
NB! Dette er siste året denne tilskuddsordningen lyses ut.

Søknadsfrist: 1. mars 2017
 
Rapportskjema
finner du her
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no