Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse > Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse


Regional plan for folkehelse 2015-2020 er forankret i Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016, hvor folkehelse er ett av de prioriterte områdene i den fylkeskommunale planleggingen.
 
Regional planstrategi fastslår at planen skal erstatte og ta utgangspunkt i Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014, og suppleres med andre områder som er viktige for folkehelsearbeidet (Regional planstrategi for Nord-Trøndelag, 2012)

Planen er en regional plan etter plan- og bygningsloven (PBL, 2009, § 8-3). Som regional plan skal den legges til grunn for både fylkeskommunens, kommunenes og statlige organ sitt folkehelsearbeid i planperioden (PBL, 2009, § 8-2). Planen er utarbeidet i tråd med prosessreglene i plan- og bygningsloven (PBL, 2009, § 8).
 
 
​Regional plan for folkehelse i Nord-Trøndelag 2015-2020 følges opp gjennom årlige handlingsdeler.
 
 
Denne inneholder tiltak, handlinger og råd til hver av strategiene for å nå målene i hvert temaområde. Både mål, strategier og tiltak er et resultat av en bred medvirkningsprosess med aktørene i folkehelsearbeidet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no