Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse > Rådgivende folkehelseteam

Rådgivende folkehelseteam


Kontakt

RettFormatRFT.jpg


Rådgivende folkehelseteam er et tilbud til kommunene om veiledning i å organisere folkehelsearbeidet. Tilbudet er et resultat av en avtale inngått mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og KS Nord-Trøndelag om oppfølging av folkehelseloven i lys av plan- og bygningsloven og kommuneloven. Utgangspunktet er folkehelselovens § 5 om oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen. I tilbudet inngår:
   •  
    • • Hvorfor oversikt?
    • • Krav til innhold i oversikten
    • • Organisering av oversiktsarbeidet
    • • Innsamling av data
    • • Hvordan utarbeide oversiktsdokumentet – form og datainnsamling
    • • Kort om HUNT
    • • Folkehelsen i Nord-Trøndelag og i din kommune
    • ‐ Noen generelle utviklingstrekk i Nord-Trøndelag
    • ‐ Utvalgte indikatorer fra HUNT 3 for din kommune og fylket
    • ‐ Hva et gjennomsnitt skjuler: sosiale ulikheter i helse
    • • Formidling av helsestatistikk fra HUNT
   •  
Rådgivende folkehelseteam er tverrfaglig sammensatt med kompetanse på lovverk, samfunnsplanlegging, folkehelsearbeid, samfunnsmedisin, samhandling, prosess og analyse. I dette inngår bistand fra HUNT forskningssenter NTNU.
Interesserte kommuner kan avtale et temamøte med rådgivende folkehelseteam ved å kontakte sekretariatet eller folkehelsekoordinator på e-post: postmottak.folkehelse@ntfk.no, eller kyrre.kvistad@ntfk.no.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no