Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse > Oversikt over folkehelsa

Oversikt over folkehelsa


Fylkeskommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i fylket og faktorer som påvirker befolkningas helse.
Kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og positive og negative faktorer som kan påvirke helsetilstanden. Fylkeskommunen skal bistå kommunene i dette arbeidet.
Arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er et omfattende arbeid. Det krever samhandling internt i fylkeskommunen og samarbeid med eksterne aktører.
På nettsiden oversiktsdokumentet.no finner man fyleskommunens oversiktsdokument, sammen med informasjon om innhold og arbeidsmetoder.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no